reikiobchůdek    nic není náhoda... 

Úvod »Knihy»Mars a Venuše » Mars a Venuše jsou ve stresu


        

Mars a Venuše jsou ve stresu

Mars a Venuše jsou ve stresu

 

Skladem: 2 ks
Číslo produktu: 005018
běžná cena 269 Kč
naše cena:
234 Kč ( Nejsme plátci DPH )

do košíku:
  ks  

Mars a Venuše ve stresu

Gray John

 

KNI­HA DO DEŠ­TĚ A NE­PO­HO­DY - PO MNO­HA LE­TECH NO­VIN­KA OD JOH­NA GRA­YE


Čte­ná­ři ob­lí­be­né­ho best­selle­ru Muži jsou z Mar­su, že­ny z Ve­nu­še se mo­hou zno­vu za­mys­let nad roz­dí­ly v cho­vá­ní a pro­ží­vá­ní oby­va­te­lů Mar­su a oby­va­te­lek Ve­nu­še.
Ten­to­krát se au­tor za­bý­vá tím, jak muži a že­ny zvlá­da­jí stres.
Pro­ží­va­jí obě po­hla­ví stres stej­ně?
Vy­rov­ná­va­jí se s ním ob­dob­ným způ­so­bem?
A hlav­ně – zna­me­ná pro ně ta­táž ži­vot­ní si­tu­a­ce stej­nou zá­těž?
Ob­je­ví­te no­vé způ­so­by, jak sni­žo­vat mí­ru vlast­ní­ho stre­su a po­má­hat zvlá­dat stres part­ne­ro­vi.
Po­cho­pí­te roz­dí­ly me­zi po­hla­ví­mi ve zvlá­dá­ní stre­su.
Uvě­do­mí­te si, že za vzta­ho­vé pro­blémy ne­mů­že váš part­ner, ale stres.


TA­TO KNI­HA VÁS NA­U­ČÍ LÉ­PE ZVLÁ­DAT VLAST­NÍ STRES I STRES VA­ŠE­HO PART­NE­RA.


Pokud máte zájem o zboží, které není momentálně na skladě, volejte 605 530 267