reikiobchůdek    nic není náhoda... 

Něco o čakrách / 4. čakra

4. čakra

Je umístěna na páteři uprostřed hrudi, cca ve výšce, kde je umístěno srdce. Její barva je zelená a růžová. Je spojená se čtvrtou vrstvou aury a se stejnou vrstvou aury planety země.

Tato čakra vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko – emoční centra se třemi horními duchovními. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem bezpodmínečné lásky, kterou není možno mít či ztratit. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní „ano“ naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a zmizí.

Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čarami, stáváte se prostředníkem lásky. Vibrace dokáží přeměňovat tvůj svět, sjednocovat a usmiřovat. Vyzařujete teplo, lásku a energii, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota jsou pro vás samozřejmostí.

Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem, např. rádi byste dávali a byli byste tu vždy pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte

Nedostatečná funkce této čakry vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste odmítnuti, cítíte se hluboce zasažení, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní.

Děti, které se často postaví do rohu místnosti s překříženýma rukama na prsou chrání své bolavé srdce. Tento zvyk si nesou až do dospělosti. Projevují se tak kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal jednou z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií, protože bohužel v dnešní době je mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl, nebo je nikdo nepohladil.