reikiobchůdek    nic není náhoda... 

Něco o čakrách / 5. čakra

5. čakra

Má barvu světle modrou, je umístěna na páteři v místě sedmého obratle, je spojena s pátou vrstvou naší aury a se stejnou vrstvou aury planety Země.

V této čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týl. Tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Pátá čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulzy a reakcemi na ně, propojuje obsahy všech čaker s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše – smích, pláč, pocity, radosti, strach, vztek, lásku, přání, myšlení, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Komunikace našeho vnitřního světa s vnějškem je prostřednictvím mluveného slova, gesty, mimikou, uměleckými projevy ( tanec, kreslení, hudba).

Úplně otevřenou krční čarou vyjadřujete otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jste schopni ukázat svou sílu i svou slabost. Vaše vnitřní upřímnost vůči sobě samému i ostatním se projevuje v přímosti vašeho jednání. Máte schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobností. Avšak také umíte mlčet, je-li to zapotřebí. Máte také dar naslouchat druhým, naslouchat srdcem. Váš hlas je plný a příjemný. Nenecháváte se příliš ovlivňovat jinými lidmi. Naopak si zachováváte svou nezávislost a svobodu. Z vaší vnitřní nezávislosti a ze svobodného projevu celé vaší bytosti vám vzniká hluboká radost a pocit plnosti a integrity.

Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi hlavou a tělem. Bude vám zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevujete své zadržované emoce často v nepromyšleném chování. Pokoušíte se vše zakrýt gesty a mnohými slovy, za kterými ve skutečnosti skrýváte svou skutečnou podstatu. Disharmonická čakra je také u lidí, kteří zneužívají svá slova k manipulaci druhých lidí. Druhý extrém se může projevit tím, že upadáte do těžkostí jak se projevit, vyjádřit a představit. Držíte se zpátky, jste spíše plašší, tichouncí, uzavření, nebo mluvíte jen o důležitých věcech. Když se musíte projevit, máte jakoby knedlík v krku a váš hlas je stísněný. Jste vůči ostatním lidem nejistí a obáváte se jejich soudu. Proto se orientujete na jejich mínění a často nevíte, co chcete. Když se pátá čakra nerozvíjí během života, nastává celkové ztuhnutí.

Stáhlo se mi hrdlo, mám v krku knedlík, zadrhnutí hlasu, když se narazí na něco nepříjemného. Sklon k červenání. Lidé, kteří nechtějí přijmout nové myšlenky, nebo nemají rádi změny, nosí oděvy těsně ke krku, nebo mají vysoký límec, šátek,šálu. Do oblasti krční čakry patří také uši. Lidé, kteří si dávají ruce přes uši, když něco povídáte, tím říkají mnoho o své neochotě naslouchat.

Astma, zvýšená činnost štítné žlázy, bolesti v krku, záněty krčních mandlí, sluchové potíže, ušní šelesty, horní cesty trávicí soustavy, afty, bolesti zubů, mentální anorexie, roztroušená skleroza hovoří o potížích páté čakry.