reikiobchůdek    nic není náhoda... 

Něco o čakrách / 6. čakra

6. čakra

Tato čakra je umístěna uprostřed mezi obočím, dva cm za čelní kostí. Má indigovou barvu a otvírá se doředu šikmo nahoru a dozadu šíkmo dolů. Je spojená s šestou aurickou vrstvou a šestou vrstvou aury planety Země.

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti, vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigově modrá, žlutá, fialová. Tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.

Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti.

Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích procesů. Můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky. Většina myšlenek, které určují náš život je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále víc uvádět do souladu.

Čakra funguje harmonicky i když není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a v duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené, harmonicky fungující čakry může být jak komplexní pohled na určité vědecké bádání, tak na poznání hlubokých filozofických pravd.Pravděpodobně máš také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a otevřený mystickým pravdám. Možná někdy pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontánně uskutečňují.

Znakem špatné funkce této čakry je zatížení hlavy. Takový člověk, žije výlučně svým intelektem a rozumem. Jeho intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a má dar bystře analyzovat. Avšak chybí celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti. Platí jen to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítá jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické čakry spadají také pokusy, jak působit na druhé lidi za účelem demonstrace vlastní moci, nebo uspokojení vlastních myšlenek. V takovém případě bývá ještě obvykle porušena čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy.Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra a ostatní čakry jsou zablokované. Takový člověk sice má přístup k rovinám vnímání, ale nerozezná však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak takový člověk snadno ztrácí hlavu. Možná býváte také zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí čakry spojeny, jsou upozorněním dívat se více dovnitř a poznat i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.

Obvyklým znamením, že je někdo citlivý na to, aby se viděl takový, jaký doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy spadající přes oči, lidé zakrývající si oči rukama. V podstatě se lidé ukrývají, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším světě nejde dosáhnout harmonie. Tito lidé jsou citliví na kritiku, když se k nim přiblížíte. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se do země. Potřebují být ujištěni, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat, že je máte rádi.