reikiobchůdek    nic není náhoda... 

Něco o čakrách / 7. čakra

7. čakra

Je umístěna na temeni hlavy, má barvu fialovou, otevírá se nahoru a je spojena se sedmou vrstvou naší aury a se sedmou vrstvou aury planety země.

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních čarách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, vědomí je dokonale ztišené a široké. V tomto klidu zažije člověk svou vlastní podstatu jako všudypřítomné bytí. S postupným rozvíjením sedmé čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a poté přejdou v trvalou skutečnost.

Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čarách. Nemohou se rozvinout do celé šíře  svých možností. Jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou samým.

Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen. Tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku